06 70 33 24 905
Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

Az 1x1 Fordítóiroda a webhelyen át tudomására jutott vagy tudomására hozott személyes vagy bizalmas adatokat, információkat kizárólag az érvényben levő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és tartja nyilván, azokat harmadik fél tudomására nem hozza, rendelkezésére nem bocsátja. Az érintett kérésére az 1x1 Fordítóiroda a személyes vagy bizalmas adatokat, információkat törli nyilvántartásából.

Adatvédelmi nyilatkozat

www.1x1forditoiroda.hu/Adatvedelmi-nyilatkozat

Az 1x1 Fordítóiroda adatvédelmi nyilatkozata figyelembe veszi a vonatkozó magyar hatályos jogszabályokat, a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, tételesen az alábbiakat:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
 • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata;
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Adatkezelési alapelvek

 • adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 • adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 • adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 • adatoknak pontosaknak, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük;
 • adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az ügyfelek adatainak védelme

Az 1x1 Fordítóiroda garantálja az ügyfelek megbízásából tárolt adatok teljes védelmét. A szolgáltatóra bízott adatok semmilyen módon (sem részben, sem egészben) nem elérhetőek harmadik fél számára.

Az 1x1 Fordítóiroda fenntartja a jogot, hogy használja az ügyfél megbízása kapcsán készült fordítás során előállított fordítási memóriát a személyes adatoktól megtisztított formában, a saját fordítási tevékenységének elősegítése érdekében. A fordítási memóriából lehetetlen az egyedi fordításokra vonatkozó adatok kinyerése.

A szolgáltató az ügyfelek adatait, melyeket a regisztráció során vagy a szerződésben megadnak, minden esetben bizalmasan kezeli.

Nyilatkozat

Az 1x1 Fordítóiroda kijelenti, hogy a felhasználók adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli, eleget téve az adatkezelési alapelvek követelményeinek. Harmadik személy számára az adatokat nem adja ki, amely alól kivételt képeznek azok az esetek, melyek a szolgáltatás céljaként az adatok megosztását valósítják meg (például a fordítás forrásszövegének átadása a fordító számára), illetve mesterséges intelligencia (MI) eszközök használata esetén, amely magában foglalja neurális gépi eszközök igénybevételét többek között, de nem kizárólagosan, a szöveg konzisztenciájának javítása és a kontextus-specifikus fordítások javítása és kiigazítása érdekében.

A regisztrált felhasználó kérésére a szolgáltató bármikor felvilágosítást nyújt a kezelt adatokról, azokat a felhasználó online bármikor megtekintheti, módosíthatja, törölheti.

Jogi nyilatkozat

Az 1x1 Fordítóiroda ezt a honlapot abból a célból tartja fenn, hogy a tevékenységéhez kapcsolódó információ a nyilvánosság számára könnyebben hozzáférhető legyen.

Az 1x1 Fordítóirodának nem áll módjában garantálni az oldalon szereplő, külső forrásokból származó információk megbízhatóságát. A honlapon szereplő információk olyan külső internetes oldalakra mutathatnak, amelyek felett az 1x1 Fordítóiroda® nem gyakorol ellenőrzést, és így nem vállal felelősséget sem.

Felelősség kizárása

Az 1x1 Fordítóiroda honlapján szereplő valamennyi adat és információ tájékoztató jellegű. Az 1x1 Fordítóiroda – bár törekszik a pontos tájékoztatásra – nem vállal felelősséget a honlap szövegeiben esetleg előforduló hibákért, tévedésekért, és egyúttal kizár minden felelősséget a webhelyen szereplő adatok és információk felhasználásából eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

Nyelveink:

magyar, angol, német, orosz, francia, portugál, spanyol, svéd, olasz, cseh, holland, román, szerb, bolgár, horvát, szlovák, lengyel, szlovén, arab, hébertörök, albán, ukrán, görög, bosnyák, dán, finn, litván, lett, észt, örmény, flamand, belorusz, máltai, ír, japán, thai, kínai, koreai, vietnámi nyelvek fordítása

1x1 Fordítóiroda 
www.1x1forditoiroda.hu

1DayTranslation  
www.1DayTranslation.com

Telefon: 06 70 33 24 905

Email: info@1x1forditoiroda.hu

Skype: onebyonetranslation

Minden jog fenntartva © 1x1 Fordítóiroda
Weboldalt készítette: