06 70 33 24 905
Hírek
A szolgáltatás lényege a közhitelesség
2014.07.23

Éles különbséget kell tenni a közhiteles szolgáltatás és a gazdasági tevékenység között. 

A fordítás és tolmácsolás ügyében számtalan cikk jelent meg az elmúlt időben, és úgy gondolom, helyes lenne a piac szereplőit korrekt módon tájékoztatni. 
A magam részéről kizárólag a hiteles fordítások elkészítésével és fordításhitelesítésével kívánok foglalkozni. 

A Magyar Fordítóirodák Egyesülete (MFE), amely az utóbbi időben több hozzászólásában is pontatlan állításokkal igyekezett befolyásolni az olvasókat, teljes mértékben tisztában van a valós helyzettel, hiszen az Alkotmánybírósághoz fordult az ügy pontos kivizsgálására. Az AB határozatát 1998. január 19-én kapták kézhez. Az AB ebben világosan leszögezi, hogy jelen esetben a megtámadott jogszabályban nem önállóan végzett gazdasági tevékenységről, hanem közhatalmi funkcióról van szó. 

1. Önmagában az a körülmény, hogy az állam valamely gazdasági tevékenységre gazdasági társaságot hoz létre, nem alkotmányellenes. Jelen esetben azonban az állam által létrehozott gazdasági társaság közfeladatot lát el, amelynek során közhitelű teljes bizonyító erejű közokiratot bocsát ki. Arról van szó, hogy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) olyan szolgáltatást végez, amelynek lényege a közhitelesség. Jelen esetben azonban egyrészt szó sincs arról, hogy a fordítás vagy a tolmácsolás kizárólagos állami gazdasági tevékenység lenne. Sőt arról sem, hogy a hiteles fordítás vagy a más által készített szövegfordítás hitelesítése az OFFI monopóliuma volna. A hiteles fordítás, a fordítás hitelesítése, a hiteles másolat készítése vagy a bíróságnak, ügyészségnek, nyomozóhatóságnak végzett tolmácsolás nem gazdasági tevékenység, hanem állami feladat ellátása, amelyet jogi és természetes személyek díjazás fejében vesznek igénybe. Az Alkotmánybíróság idézett 9. § (1) bekezdésének alapulvételével a köztulajdon és magántulajdon egyenjogúságának sérelme fel sem vethető, a vizsgált jogszabályhelyek és az alkotmány említett rendelkezése összefüggésbe nem hozhatók. 

2. Az indítványozó álláspontja azért téves, amikor azt állítja, hogy a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló rendelkezések az alkotmány 9. § (2) bekezdésében elismert és támogatott vállalkozás jogát sértik, illetve a gazdasági verseny szabadságát veszélyeztetik, mert sem a hiteles fordítás, sem a fordítás hitelesítése, sem pedig a hiteles másolat készítése nem gazdasági tevékenység. Éles különbséget kell tenni a közhiteles szolgáltatás és a gazdasági tevékenység között. Mivel az indítvány által megjelölt alkotmányi rendelkezések gazdasági tevékenységre vonatkoznak, a rendeletek szabályai pedig közhiteles szolgáltatásokra, a vállalkozás jogának, illetve a gazdasági verseny szabadságának sérelme nem állapítható meg. 

Azt kérem az MFE mintegy 25 fordítóirodát és egy pártoló tagot képviselő vezetőjétől, hogy ne próbálják a piacot megtéveszteni, ne valótlan állításokkal próbáljanak magunknak előnyöket kicsikarni, ne tévesszék meg az érdekeltségi körükbe tartozó fordítókat, tolmácsokat, ne tévesszék meg az államigazgatás jóhiszemű munkatársait. Próbáljanak belenyugodni abba az egyébként minden európai országban elfogadott helyzetbe, hogy a szakmaiságot Magyarországon a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete, valamint a Konferenciatolmácsok Szakmai Szövetsége képviseli a magánszemélyek oldalán, a vállalkozás oldalán pedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Fordító és Tolmács Szakmai Osztálya. 

Elismerve, hogy az MFE nagy eredményeket ért el az általa nyújtott szolgáltatások szakmai színvonalának emelésében - ahogyan ők is fogalmaznak -, ne csak buzdítsák tagjaikat arra, hogy tartsák be a törvényeket, hanem azok betartását és általában a jogkövető magatartást is kérjék számon. 

Szappanos Géza 
az OFFI Rt. vezérigazgatója

Forrás: Magyar Hírlap

Nyelveink:

magyar, angol, német, orosz, francia, portugál, spanyol, svéd, olasz, cseh, holland, román, szerb, bolgár, horvát, szlovák, lengyel, szlovén, arab, hébertörök, albán, ukrán, görög, bosnyák, dán, finn, litván, lett, észt, örmény, flamand, belorusz, máltai, ír, japán, thai, kínai, koreai, vietnámi nyelvek fordítása

1x1 Fordítóiroda 
www.1x1forditoiroda.hu

1DayTranslation  
www.1DayTranslation.com

Telefon: 06 70 33 24 905

Email: info@1x1forditoiroda.hu

Skype: onebyonetranslation

Minden jog fenntartva © 1x1 Fordítóiroda
Weboldalt készítette: