06 70 33 24 905
Hírek
Fordító és tolmács képzés - elindult a jelentkezés!
2015.01.21

A jelentkezés benyújtása:

Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK)

1380 Budapest, Pf. 1190

Jelentkezési határidő: 2015. február

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése:

Okleveles fordító és tolmács

….. nyelvből (első idegen nyelv megnevezése) és

….. nyelvből (második idegen nyelv megnevezése).

A képzés célja:

Olyan fordítók és tolmácsok képzése, akik képesek szakszerűen ellátni az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait.

A képzési idő:

4 félév (120 kredit, 1200 óra), nappali tagozat.

A jelentkezés módja:

– jelentkezési lapon (beszerezhető a könyvesboltokban vagy postahivatalokban)

– interneten (a www.felvi.hu honlapon az E-jelentkezés menüpontban).

Jelentkezési határidő: 2015. február

Keretszám:

Az államilag támogatott helyek és a költségtérítéses helyek minimális keretszáma 10, maximális keretszám 90.

képzési hozzájárulás összege:

– államilag támogatott helyen: (–)

– költségtérítéses helyen: 300.000 Ft/félév.

Szakirányok:

Fordítói szakirány és tolmács szakirány. A fordítói vagy tolmács szakirány kiválasztása a második évben történik.

A képzés nyelvei: angol, francianémet, kínai.

A jelentkezés feltétele:

  • a képzést csak azok tudják sikeresen elvégezni, akik anyanyelvi szinten tudnak magyarul,
  • egy felsőfokú C típusú és egy középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány az angol, francia, német vagy kínai nyelvek közül (eltérő nyelvekből),
  • teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe bármely képzési területhez tartozó alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szak.

A felvételi vizsga ideje:

Írásbeli: 2015. május

Szóbeli: 2015. június

Pontszámítás:

Összpontszám: 100; ebből

– a felvételi vizsgán szerezhető pontok száma: 75; ebből

– az írásbeli maximum 25 pont

– a szóbeli maximum 50 pont

– többletpont: maximum 25.

Többletpontok:

1. Az „előnyben részesítés” alapján maximum 5 pont adható:

– hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 1 pont,

– halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 2 pont,

– fogyatékkal élő jelentkezőnek: 2 pont,

– gyes/gyed/gyet/tgyásban részesülőnek: 1 pont jár.

2. A második idegen nyelvből tett felsőfokú vagy harmadik idegen nyelvből tett felsőfokú vagy középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány után maximum 5 pont adható:

– felsőfokú nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből) 3 pont,

– felsőfokú nyelvvizsgáért (harmadik idegen nyelvből) 5 pont,

– középfokú nyelvvizsgáért (harmadik idegen nyelvből) 3 pont jár.

3. A jelentkező korábbi szakmai tevékenysége, tehetséggondozásban való részvétele alapján maximum 5 pont adható a következő esetekben:

– Pro Scientia aranyérem: 5 pont,

– OTDK 1. helyezés: 3 pont,

– OTDK 2 helyezés: 2 pont,

– OTDK 3. helyezés: 1 pont.

Az 1–2–3. alapján maximum 10 pontot lehet kapni.

A felvételhez szükséges diploma minősítéséért ez előzőeken túl adható:

– kitűnő és jeles eredményért 15 pont,

– jó eredményért 10 pont,

– közepes eredményért 5 pont.

A felvételi vizsga követelményei:

            Összpontszám: 75

1. Írásbeli felvételi vizsga (25 pont):

– Fordítás A nyelvről B nyelvre (0–15 pont)

– Rezümé készítés C nyelvről A nyelvre (0–10 pont) 

2. Szóbeli felvételi vizsga (50 pont):

– Motivációs és általános ismeretek – beszélgetés (B és C nyelven) (0–10 pont)

– Szóban ismertetett B nyelvű szöveg összefoglalása A nyelven (0–10 pont)

– Szóban ismertetett A nyelvű szöveg összefoglalása B nyelven (0–20 pont)

– Szóban ismertetett C nyelvű szöveg összefoglalása A nyelven (0–10 pont).

Megjegyzés:

A nyelv = anyanyelv

B nyelv = első idegen nyelv

C nyelv = második idegen nyelv

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok (1 példányban, fénymásolatban):

  1. a jelentkezés alapjául szolgáló oklevél, illetve kreditelismerési határozat,
  2. államilag elismert C típusú felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány az első idegen nyelvből,
  3. államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány a második idegen nyelvből,
  4. az „előnyben részesítés” alapján adható többletpontok dokumentuma,
  5. nyilatkozat A/4-es lapon a választott idegen nyelvről (angol/francia/német/kínai) a következő formában:

Első választott idegen nyelv: ...., második választott idegen nyelv: ..., aláírás. 
(Az egyik nyelvnek mindenképpen angolnak kell lennie.)

További információk a szakról: http://www.btk.elte.hu/Alias-195 

A szak tantárgyai:

Elméleti tantárgyak:

Bevezetés a fordítás elméletébe, Bevezetés a fordítás gyakorlatába, Bevezetés a tolmácsolásba, Fordítók és tolmácsok szakmai fóruma, A fordítás magyar nyelvhelyességi kérdései, Nemzetközi szervezetek, Európai tanulmányok, Jogi alapismeretek, Gazdasági alapismeretek.

Gyakorlati foglalkozások:

Törzsanyag: Fordítástechnika BA, AB, CA, Tolmácsolástechnika BA, AB, CA, Kontrasztív országismeret, Számítógépes fordítástámogatás.

Szakirány fordítóknak: Gazdasági szakfordítás BA, AB, CA, Jogi szakfordítás BA, AB, CA, Szakmai terminológia fordítóknak, Szakmai gyakorlat fordítóknak, Irányított önálló laborfoglalkozás fordítóknak.

Szakirány tolmácsoknak: Konszekutív tolmácsolás AB, BA, CA, Szakmai terminológia tolmácsoknak, Szakmai gyakorlat tolmácsoknak, Irányított önálló laborfoglalkozás tolmácsoknak.

Szakfelelős:

Dr. Klaudy Kinga, egyetemi tanár

Szakirány felelősök:

Fordítói szakirány: dr. Barta Péter egyetemi docens

Tolmács szakirány: dr. Horváth Ildikó habil. egyetemi docens, tanszékvezető

Szakért felelős intézet:

ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék

Web:

http://www.elteftt.hu 

Elérhetőség – információ:

1. Tanszéki elérhetőség:

ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék

1088 Bp., Múzeum krt. 4/F I/3–4.

Tel.: 411-6500/5894

E-mail: papp.sandorne@btk.elte.hu

Honlap: www.elteftt.hu 

2. Intézményi elérhetőség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Felvételi Iroda

1088 Bp., Múzeum krt. 4/A fszt. 26.

Tel.: 485-5200/5276 és 5287

Félfogadási idő: H: 13.00–16.00, Sz: 9.00–12.00 és 13.00–16.00, P: 9.00–12.00

3. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban:

Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK)

Tel.: 477-3131

E-mail: info@felvi.hu

Honlap: www.felvi.hu 

 
Forrás: http://www.elteftt.hu

Nyelveink:

magyar, angol, német, orosz, francia, portugál, spanyol, svéd, olasz, cseh, holland, román, szerb, bolgár, horvát, szlovák, lengyel, szlovén, arab, hébertörök, albán, ukrán, görög, bosnyák, dán, finn, litván, lett, észt, örmény, flamand, belorusz, máltai, ír, japán, thai, kínai, koreai, vietnámi nyelvek fordítása

1x1 Fordítóiroda 
www.1x1forditoiroda.hu

1DayTranslation  
www.1DayTranslation.com

Telefon: 06 70 33 24 905

Email: info@1x1forditoiroda.hu

Skype: onebyonetranslation

Minden jog fenntartva © 1x1 Fordítóiroda
Weboldalt készítette: