06 70 33 24 905
Hírek
Magyarul van a felirat a rejtélyes ókori szfinx-szobron az amerikai egyetem professzora szerint
2024.01.12

Meglehetősen érdekes (valljuk meg őszintén, kicsit "meredek" is), és a Kárpát-medence történelmi viszonyait ismerve pikáns állítás is látott napvilágot nem olyan túl rég egy amerikai egyetemi szaklapban, amelynek szerzője egy honfitársunk, Révész Péter.
 
A honfoglaló magyarok Amerikába is eljutottak? Egy település őrzi Árpád fejedelem nevét

Révész Péter a Nebraskai Egyetem alkalmazásában dolgozik, szakterülete a számítógépes nyelvészet, 1965-ben született Budapesten, szüleivel együtt 1980-ban, 15 évesen költözött ki az Egyesült Államokba, és 1985-ben szerzett kettős diplomát informatika és matematika szakokon.

Doktori fokozatot 1991-ben szerzett a Rhode Islandi-i Brown Egyetemen informatikából, ami után a University of Nebraska professzora lett. Kutatási területei az adatbányászat, adatbázisok, bioinformatika, és a számítógépes nyelvészet, és interneten elérhető publikus tanulmányai alapján úgy tűnik, különösen kedveli az ókori kultúrák nyelveit: írt könyvet a sumér nyelvről, és elérhető egy előadása az ókori minószi, Kréta szigetén kibontakozó kultúra lineáris hieroglifáiról is:

Video thumbnail

A magyar professzor tehát a legmodernebb számítástechnikai módszerek segítségével kutatja az archaikus nyelvi formákat, és egy friss tanulmányában, amit a Mediterranean Archaeology and Archaeometry (forrás) című, angol nyelvű szakmai lapban tett közzé, érdekes elméletet fejt ki.

A szóbanforgó tanulmány egy a 3. századi római Dacia tartományból származó bronz szfinxszobor talapzata körüli felirat feltételezett fordítását adja közre. A bronz szfinxszobor számos feltűnő párhuzamot mutat a híres, Kr. e. 560-ból származó naxiai szfinxszel, amely ma a delphoi régészeti múzeumban található. Feltehetően a szfinxkultusz Naxoszról terjedt el Daciában is.

A feliratról megállapítható, hogy archaikus görög ábécével íródott. A görög ábécé fonetikai értékei azonban a görög nyelvben értelmezhetetlen szöveget eredményeznek. Ezért a felirat jelentése a lelet 19. század eleji felfedezése óta fejtörést okoz a tudósoknak. Az írnok valószínűleg a görögtől eltérő nyelven akart kifejezni valamit az archaikus görög ábécé használatával: a felirat annyiban szokatlan, hogy tartalmaz néhány archaikus betűt, amelyek tükrözve vannak, és jobbról balra kell olvasni.

Ismeretlen magyar trónörököstől rettegett egész Európa, felfedték Árpád vezér fiának legendáját
Ismeretlen magyar trónörököstől rettegett egész Európa, felfedték Árpád vezér fiának legendáját

A professzor nem más állít, hogy ez az eltérő nyelv, amin az írnok az üzenetét közölni akarta, az egyfajta proto-magyar.nyelv lehet. Különösen figyelemreméltó, hogy a szfinx-kultusz nem volt elterjedt az egykori Római Birodalom területén, így a lelet egy ókori vallási kisebbségről is képet ad.

A szóban forgó Daciai szfinx a fenti képen a második (kép forrása). A szobor egykor egy Kemény vezetéknevű gróf műgyűjteményéhez tartozott, de az 1848-49-es forradalmi események alatt elveszett, azonban rajzolkból ismerjük, hogy nézett ki. A szobor állítólag származási helye az egykori Római Birodalom Dacia (mai Románia) tartományának Potaissa nevű városa, amely ma Torda névre hallgat - történelmi jelentőségű város, híres sóbányája majdnem 200 éven keresztül termelt jelentős mennyiséget, 1990 óta turistalátványosságként látogatható.

A professzor szerint a tordai szfinx a naxiai szfinx másolata, és állításának igazságára több érvet is felvonultat, miszerint:

  • A két szfinxnek hasonló fejpántjai vannak.
  • Mindkettő négyszögletes talapzaton áll.
  • Mindkettőnek elülső lábai kissé túlnyúlnak az emelvényen
  • Mindkét szfinxet úgy tervezték, hogy magasan a levegőbe emelkedjenek, egy oszlop (Naxos szó oszlopot jelent) vagy egy vaskapocs (Potaissa) segítségével, amelyet egy faoszlopba lehet behelyezni.
  • Mindkét szfinx elülső lábai alatt több mély dudor található.

A szobor eredetének tisztázása után a következő megfejtendő probléma maga a felirat volt, ami a fenti képen látható. Dacia római tartományként 106-tól 275-ig volt számon tartva, és lakói a birodalom minden részéről érkeztek.

A korabeli feljegyzésekben körülbelül 3000 név maradt fent, akik egykor Potaissa környékén éltek, ezeknek a neveknek a 14%-a görög eredetű. A görög nyelv jelenléte egy Potaissa-i egykori fürdőben talált egyiptomi-görög istenszoborból következtetve valószínűleg görög telepeseknek köszönhető - ám a görög betűk használata nem vall minden esetben a görög nyelv használatára: a hellenisztikus befolyás alatt lévő tartományok lakói ugyanis sokszor saját nyelvük írására is görög betűket használtak (ezt az állítást több korabeli tárgyi lelet is bizonyítja, a latin nyelv ókori kiejtését is onnan tudjuk, hogy leírták görög betűkkel fonetikusan), így elméletileg a felirat a tartományban beszélt bármilyen nyelven íródhatott.

Eltitkolták a magyarok elől? Az iskolában sosem hallhattál történelmünk brutális eseményeiről, a mágus-perekről
Eltitkolták a magyarok elől? Az iskolában sosem hallhattál történelmünk brutális eseményeiről, a mágus-perekről

Adná magát az elmélet, hogy mivel a betűk görögök, a feliratot is görög nyelven olvassuk, csak hogy ilyen fordítással már többen is próbálkoztak (Vlassa professzor), de Révész szerint ez a fordítás helytelen. A felirat eleje (mai görög betűkkel: ἱμά, fonetikusan: IMA) ugyanis egyetlen egy értelemben szerepel a Liddel-Scott féle Ógörög Szótárban (kb. bőrszíj), többi formája is ennek a változata, és az ógörögben ehhez a szóhoz liturgikus jelenség nem kapcsolódik, így a feliratnak más nyelven kell lennie.

Miután a tanulmány megállapítja, hogy lehetséges más nyelvek görög nyelven való lejegyzése, számításba veszi a szóba jöhető nyelveket. Révész feltételezi, hogy olyan nyelvnek kell lennie, aminek a korban még nem volt kialakult ábécéje - és ilyen a térségben kettő volt, a dák (amiről nem sokat tudunk), és a proto-magyar.

Révész leírja, hogy a korból több bizonyíték is rendelkezésre áll, hogy a proto-magyart beszélték akkoriban Daciában: Ptolemaiosz nagy munkájában, a Fölrajz-ban a területen élő népre Ματῆροι-ként (kiejtési: materi) hivatkozik (a "magyar,megyer" szóval könnyen azonosítható, főleg ha figyelembe vesszük a két nyelv mássalhangzó-harmóniai szabályait) - a modern kutatások alapján könnyen elképzelhető, hogy mivel a honfoglalás nem egy hullámban zajlott le, ezek akár korai magyar törzsek is lehetettek, ezért kísérelte meg Révész a magyar fordítást.

 

A professzor egyes betűket a székely rovásírásnak megfelelően jobbról-balra olvasva, és modern görög betűknek megfeleltető táblázatok, valamint régi magyar nyelvemlékek verselését figyelembe véve (a módszerei részletesen elolvashatók a tanulmányban), a következő értelmezésre jutott:

 

Tehát szerinte a felirat jelentése "íme imádd, itt híres oroszlán". Révész Péter a tanulmányában részletesen levezeti, hogyan jutott erre a következtetésre - a professzor széleskörű tudással rendelkezik mind az ógörög, mind a modern görög írásmódban, és a korabeli írásrendszeri módoknak is alapos ismerője, valamint a legmodernebb technika is a segítségére áll. A szöveget ha magyarul olvassuk, csak két szó, a "híres" (hieres - szent) és az "oroszlán" (arslan) idegen eredetű, a többinek magyarul van csak értelme. Az érdeklődőknek (a tanulmány angol nyelvű) javasoljuk a tanulmányozását, .pdf formátumban (benne a hivatkozott referenciák részletes felsorolásával) ingyenesen elérhető a szakmai folyóirat honlapján.

forrás: maajournal.com

Nyelveink:

magyar, angol, német, orosz, francia, portugál, spanyol, svéd, olasz, cseh, holland, román, szerb, bolgár, horvát, szlovák, lengyel, szlovén, arab, hébertörök, albán, ukrán, görög, bosnyák, dán, finn, litván, lett, észt, örmény, flamand, belorusz, máltai, ír, japán, thai, kínai, koreai, vietnámi nyelvek fordítása

1x1 Fordítóiroda 
www.1x1forditoiroda.hu

1DayTranslation  
www.1DayTranslation.com

Telefon: 06 70 33 24 905

Email: info@1x1forditoiroda.hu

Skype: onebyonetranslation

Minden jog fenntartva © 1x1 Fordítóiroda
Weboldalt készítette: