06 70 33 24 905
Hírek
Tájékoztató a hiteles fordításról
2014.08.27


A hivatalos eljárások jelentős részében csak olyan okiratot fogadnak el, amelyet hiteles fordítással láttak el.

Hiteles fordítást Magyarországon a jogszabályok értelmében csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI Zrt.) készíthet.

Hiteles fordítás az a fordítás, amelynek tartalmát a hatóságok, hivatalok minden kétséget kizáróan az eredeti szöveg pontos idegen nyelvi változataként, fordításaként fogadják el. A hiteles fordítás speciális, csak az OFFI Zrt. által használt, állami címerrel és egyedi azonosítóval ellátott, sorszámozott biztonsági papíron készül, amelyhez az eredeti okirat vagy annak hiteles másolata elválaszthatatlanul hozzá van fűzve. A hiteles fordításon az OFFI Zrt. záradékkal, közhitelűen tanúsítja, hogy a fordított szöveg tartalmilag és joghatását tekintve egyenértékű a forrásnyelvi szöveggel

Az OFFI jogosult a más által fordított szövegek hitelesítésére is, ha tehát Ön más fordító, illetve fordítóiroda által készített fordítással rendelkezik, az OFFI hiteles lektorálást követően hitelesítheti a fordítását, amely így már benyújtható valamennyi hivatalos eljárásban.

(Bővebb tájékoztatásért lásd a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendeletet, valamint a 7/1986. (VI. 26.) IM rendeletet.)

Egyes cégbírósági iratokról a fordítási tevékenységet végző egyéni vállalkozók, fordítóirodák által alkalmazott fordítók is készíthetnek hiteles fordítást az Európai Unió valamely hivatalos nyelvére, feltéve, hogy a fordító rendelkezik az adott nyelv vonatkozásában szakfordító, vagy szakfordító-lektor képesítéssel. Nem terjed ki ezeknek a fordítóknak a jogköre más típusú iratok hiteles fordítására, illetve bármely fordítás hitelesítésére, vagy bármiféle iratról hiteles másolat készítésére. Nem készíthetnek hiteles fordítást minden cégiratról, és nem fordíthatnak hitelesen cégiratot olyan nyelvre, amely nem minősül az EU hivatalos nyelvének.

Az OFFI Zrt. által készített hiteles fordításokat számos országban elfogadják, de célszerű előzetesen tájékozódni arról, hogy az illetékes külföldi hatóság milyen fordítást fogad el hivatalos eljárásában.

Amennyiben a külföldi eljárásban elegendő egy nem hitelesített fordítást (pl. munkavállaláshoz, biztosításhoz, tanuláshoz) benyújtani, Irodánk segítségére lesz a záradékkal ellátott szakfordítás elkészítésében is (fordítás/szakfordítás menüpont alatt).

Azokban az eljárásokban, ahol nem feltétlenül szükséges hitelesített fordítást benyújtani, Irodánk számos kedvezményes megoldást kínál, így záradékkal ellátott szakfordítást vagy lektorált szakfordítást, on-line ügyintézést vagy céges iratok esetében rövid határidővel készített fordításokat is. (l. a fordítás/szakfordítás menüpontot)

Hiteles fordítás megrendelésekor a jogszabályi előírás értelmében Irodánk jogosult az idegen nyelvű fénymásolatok hitelesítésére, a fordításra benyújtott magyar nyelvű okiratok hitelesítésére azonban csak közjegyző illetékes.

Ha a fordításra benyújtott magyar nyelvű okirat hiteles másolatára lenne szüksége, kérésére Irodánk átvállalja a közjegyzői ügyintézéssel kapcsolatos teendőket. (részletesebben l. a hiteles fordítás árak menüpontot)

Az OFFI Zrt. állami tulajdonú cég, amely a fordításhitelesítést díjazás ellenében végzi, de közfeladatként és nem piaci tevékenységként látja el. Az OFFI Zrt. felelősségbiztosítással és ISO 9001:2008 minősítéssel rendelkezik, és olyan adatvédelmi rendszert működtet, amely garantálja, hogy az okiratokba foglalt személyi és egyéb adatok nem juthatnak illetéktelenek tudomására. Minden munkatársunk titoktartásra kötelezett, az ügyviteli rendszerünk teljesen zárt és az adatvédelmi követelményeknek maximálisan megfelel. Így az Ön magán, vagy céges iratai nálunk garantáltan biztonságban vannak.

(OFFI)

Nyelveink:

magyar, angol, német, orosz, francia, portugál, spanyol, svéd, olasz, cseh, holland, román, szerb, bolgár, horvát, szlovák, lengyel, szlovén, arab, hébertörök, albán, ukrán, görög, bosnyák, dán, finn, litván, lett, észt, örmény, flamand, belorusz, máltai, ír, japán, thai, kínai, koreai, vietnámi nyelvek fordítása

1x1 Fordítóiroda 
www.1x1forditoiroda.hu

1DayTranslation  
www.1DayTranslation.com

Telefon: 06 70 33 24 905

Email: info@1x1forditoiroda.hu

Skype: onebyonetranslation

Minden jog fenntartva © 1x1 Fordítóiroda
Weboldalt készítette: